IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

1374-CPD-05-A 
izdan: 23.07.2004

Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj
proizvodna obrata: Polica 25, 4202 Naklo; Hrušica, 4276 Hrušica
agregati za beton: SIST EN 12620

preklican:
15.07.2012

1374-CPD-09-A
izdan: 22.09.2006

Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360, Radlje ob Dravi, proizvodni obrat: Sv.Vid, 2367 Vuzenica
agregati za beton: SIST EN 12620
agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
14.02.2013

1374-CPD-13-A
izdan: 21.09.2004

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.d. Savska 1, 1410 Zagorje, proizvodni obrat: Globoko pri Brežicah in Savska 1, 1410 Zagorje
agregati za beton: SIST EN 12620,  agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043

preklican:
18.10.2011

1374-CPD-24-A
izdan: 19.10.2004

Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče
proizvodni obrat: Drtija 51, 1251 Moravče
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za malte: SIST EN 13139

preklicn:
08.04.2013

1374-CPD-37-A
izdan: 05.08.2005

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Hrušica b.š., 4276 Hrušica
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
18.02.2008

1374-CPD-40-Z
izdan: 31.05.2006

IGE Izdelava gradbenih elementov in gradbena mehanizacija Krajnčič Marjan s.p., Globoko 39, 8254 Globoko
proizvodni obrat: Globoko 39, 8254 Globoko
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
12.04.2007

1374-CPD-46-Z
izdan: 06.06.2006

Makbet, proizvodnja in trgovina z gradbenim materialom d.o.o., Frenkova pot 15 A,1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Zgornji Hotič 21, 1270 Litija
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
14.04.2009

1374-CPD-47-A
izdan: 30.03.2006

Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
proizvodni obrat: Peskokop Zelše, 1380 Cerknica
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
02.03.2011

1374-CPD-49-Z
izdan: 05.05.2006

EKO Međimurje d.d., Braće Radića 37, Šenkovec. HR-4000 Čakovec
proizvodni obrat: Braće Radića 37, Šenkovec. HR-4000 Čakovec
Opečni zidaki: SIST EN 771-1: 2011

preklican:
21.12.2013

1374-CPD-50-A
izdan: 02.03.2007

Konstruktor Gratrans d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Gradbišče: Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje, Zlatoličje, 2205 Starše
agregati za beton: SIST EN 12620, agregati za malte: SIST EN 13139 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
30.12.2011

1374-CPD-53-Z
izdan: 07.11.2006

Stavbar IGM d.o.o.
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
15.11.2011

1374-CPD-54-Z
izdan: 29.06.2006

Proizvodnja betonskih izdelkov in betonarna Dušan Lah s.p. Cesta kozjanskega odreda 29a, 3230 Šentjur 
proizvodni obrat: Cesta Kozjanskega odreda 29 a, 3230 Šentjur
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
06.10.2015

1374-CPR-57-A
izdan: 18.09.2006

Kamnolom Ježce Adamlje Jože s.p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
proizvodni obrat: Kamnolom Ježce, Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Production place: Kamnolom Ježce, Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Agregati za beton: SIST EN 12620: 2002+A1:2008
Agregati za malte: SIST EN 13139:2002 in SIST EN 13139:2002/AC:2004
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2003 in SIST EN 13242: 2003 /AC:2004

preklican:
15.03.2017

1374-DGP-59-D
izdan: 12.02.2007

Makbet, proizvodnja in trgovina z gradbenim materialom d.o.o., Frenkova pot 15 A,1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Zgornji Hotič 21, 1270 Litija
betonski elementi plašča dimnika: SIST EN 12446

preklican:
10.03.2009

1374-CPD-60-Z
izdan: 19.06.2007

Ciglane Zagreb d.d., Ilica 288, HR-10 000 Zagreb
proizvodni obrat:Ilica 288, HR-10 000 Zagreb
opečni zidaki: SIST EN 771-1

preklican:
02.06.2010

1374-CPR-61-Z
izdan: 26.12.2006

Cementninarstvo Metod Pučnik s.p., Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

 preklican:
15.04.2011

1374-CPD-73-M
izdan: 22.12.2008

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska 6, 
3320 Velenje
proizvodni obrat: Partizanska 78, 3320 Velenje
malta za zidanje: SIST EN 998-2

preklican:
03.09.2012

1374-CPD-74-Z
izdan: 24.10.2008

CIGLANA IGM d.o.o. Sladojevci p.p. 38, HR-33520 Slatina
proizvodni obrat: Sladojevci, p.p. 38, HR-33520 Slatina
opečni zidaki: SIST EN 771-1

preklican:
28.12.2011

1374-CPD-82-L
izdan: 09.04.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi:
SIST EN 13225

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-83-R
izdan: 09.04.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-84-SE
izdan: 14.09.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-85-L
izdan: 16.07.2010

Gal Zagreb d.o.o., Zajčeva 15c, HR-10000 Zagreb
proizvodni obrat: TPK Žitnjak b.b., HR-10000 Zagreb
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi:
SIST EN 13225

preklican:
22.11.2011

1374-CPR-90-A
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Peskokop Zelšče, 1380 Cerknica
agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
06.05.2015

1374-CPR-91-A
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Peskokop Zelšče, 1380 Cerknica
agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1:2008

preklican:
06.05.2015

1374-CPD-99-Z
izdan: 12.06.2012

Eko Međimurje d.d., Braće Radića 37, HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Braće Radića 37, HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – keramična polnila - SIST EN 15037-3:2009+A1:2011

preklican:
21.12.2013

1374-CPD-101-A
izdan:19.11.2011

Rematom d.o.o., Dobrunjska cesta 36 C, 1261 Ljubljana
proizvodni obrat: Separacija Zadobrova
agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
14.03.2014

1374-CPD-102-L
izdan: 29.11.2012

Mucić & Co d.o.o., IV.gardijske brigade 5, HR-21204 Dugopolje,
proizvodni obrat: Sv. Helena 168, HR-10382 Donja Zelina
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi
SIST EN 13225

preklican:
29.11.2012

1374-CPD-103-SE
izdan: 17.12.2012

Mucić & Co d.o.o., Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Montažni betonski izdelki – Stenski elementi SIST EN 14992

preklican:
15.11.2013

1374-CPD-104-VP
izdan: 17.12.2012

Mucić & Co d.o.o., Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Montažni betonski izdelki – Votle plošče SIST EN 1168:2005

preklican:
15.11.2013

1374-CPR-31-A
izdan: 26.04.2005

Avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s.p., Žabče 37, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
07.06.2016

1374-CPR-100-A
izdan: 29.01.2013

Kema d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci
proizvodni obrat: Puconci 393, 9201 Puconci
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
21.06.2016

1374-CPR-87-L
izdan: 27.12.2010

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2310 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012

preklican:
01.12.2016

1374-CPR-113-A
izdan: 25.11.2014

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2310 Hoče
proizvodni obrat: Obrat Rogoza, Letaluška cesta b.š., Rogoza
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1: 2008
Agregati za bitumenska zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043:2002 in SIST EN 13043:2002/AC:2004 
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1 :2008

preklican:
01.12.2016

1374-CPR-126-A
izdan: 16.09.2016

GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk
proizvodni obrat: GP Krk d.d., podružnica za gradnjo v Sloveniji, Tehnološli park 18, 1000 Ljubljana – gradbišče: Severna ljubljanska obvoznica
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1:2008

preklican:
31.08.2017

1374-CPD-38-A
izdan: 31.05.2006

Gramatek kamnolom, družba za prozvodnjo in storitve d.o.o. Stanežiče 53 a, 1210 Ljubljana - Šentvid
proizvodni obrat: Pleše 3, 1291 Škofljica
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:200

preklican:
23.02.2018

1374-CPR-94-SVZ
izdan: 25.05.2011

DELTA BLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o., Lendavska ulica 11, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: SGP Pomgrad d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci,
Kolektor CPG d.o.o., Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina in
Beton – Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, HR-10250 Lučko-Zagreb
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
07.05.2018

1374-CPR-70-Z
izdan: 14.02.2008

Cementninarstvo Korpnik Damjan Korpnik s.p., Zgornja Hudinja 37, 3000 Celje
proizvodni obrat: Socka 6, 3203 Nova Cerkev
Betonski zidaki: SIST EN 771-3:2011+A1:2015

preklican:
18.06.2018

1374-CPR-127-L
izdan: 25.05.2017

Grupex d.d., Ulica Muslimanske brigade b.b., BA-77230 Velika Kladuša
proizvodni obrat: Ulica Muslimanske brigade b.b., BA-77230 Velika Kladuša
Montažni betonski izdelki:
- Stebri in drogovi: SIST EN 12843:2004  
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225: 2013
- Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2
  :2010
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991:2007

preklican:
27.06.2018

1374-CPR-132-SVZ
izdan: 18.12.2018

Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Kolektor CPG d.d., ABK Laže - obrat Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: SIST EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
12.05.2019

1374-CPR-140-SVZ
izdan: 12.05.2019

Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
04.02.2020

1374-CPR-68-Z
izdan: 17.12.2007

TEBAG d.o.o., Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
proizvodni obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec
Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

preklican:
12.12.2019

1374-CPR-15-A
izdan: 22.10.2020

Beton - Betonski izdelki Kuhar Dušan s.p., Brengova 64, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: Puhova ulica b.š., 2250 Ptuj
Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

preklican:
31.05.2021

1374-CPR-136-SVZ
izdan: 20.11.2020

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o., Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Beton – Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, HR-10250 Lučko-Zagreb
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
09.06.2021

 

REG2-0008-01-CPD-04-B
izdan: 23.07.2004

PGP Ljutomer d.o.o.. Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
proizvodni obrat: Babinska cesta 6, 9240 Ljutomer
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
20.05.2013

REG2-0008-01-CPD-06-B
izdan: 21.12.2005

Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj
proizvodna obrata: Polica 25, 4202 Naklo; Hrušica, 4276 Hrušica
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
15.07.2012

REG2-0008-01-CPD-07-B
izdan: 21.12.2005

Primorje d.d., Vipavska cesta 3,  5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Nikola Tesla b.š., 6250 Ilirska Bistrica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
15.07.2012

REG2-0008-01-CPD-08-B
izdan: 30.09.2004

Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360, Radlje ob Dravi, proizvodni obrat: Sv.Vid, 2367 Vuzenica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
14.02.2013

REG2-0008-01-ZGPro-16-B
izdan: 14.10.2004

GRANIT d.d.
Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica
proizvodni obrat: Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica
Rogaška cesta 36, 2319 Poljčane
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
01.08.2015

REG2-0008-01-CPD-17-B
izdan: 14.12.2004

CMCelje Ceste Mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje
proizvodni obrat: Velika Pirešica, 3310 Žalec
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
10.02.2013

REG2-0008-01-CPD-23-B
Izdan: 12.09.2004

″Širbegović″ doo Gračanica, Ulica Patriotske lige b.b., 75 320 Gračanica, BIH
proizvodni obrat: Fabrika za proizvodnju AB i prednapregnutih elemenata, Industrijska zona Gračanica
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklicn:
20.12.2013

REG2-0008-01-CPD-25-B
izdan: 17.01.2005

Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
obrat: Zgornja Hajdina 103b, Zgornja Hajdina, 2288 Hajdina
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
10.04.2009

 

REG2-0008-01-CPD-26-B
izdan: 27.07.2006

Ivartnik SGD d.o.o., Dolga brda 39 a, 2391 Prevalje
proizvodni obrat: Na Produ 88, 2391 Prevalje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
12.06.2009

REG2-0008-01-CPD-32-B
izdan: 07.06.2005

Kodel  d.o.o., Miklavška 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška 59, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
02.03.2011

REG2-0008-01-CPD-33-B
izdan: 12.11.2005

SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 1, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Vodenska cesta, 1420 Trbovlje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
9.12.2009

REG2-0008-01-CPD-35-B
izdan: 10.08.2005

V.A.K. Vili Ogrinc s.p., Spodnje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, proizvodni obrat: Spodnje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
10.08.2005

REG2-0008-01-CPD-41-B
izdan 21.12.2005

Euroinvest d.o.o., Industrijska 5 Kromberk, 5002 Nova Gorica
proizvodni obrat: Industrijska 5 Kromberk, 5002 Nova Gorica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
06.04.2009

REG2-0008-01-CPD-43-B
izdan: 06.09.2006

Kongrad d.d., Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
obrat: Kamnolom Konjiška gora, 3210 Slovenske Konjice
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
26.04.2013

REG2-0008-01-CPD-48-B
izdan: 15.11.2006

Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
proizvodni obrat: Peskokop Zelše, 1380 Cerknica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
02.03.2011

REG2-0008-01-CPD-63-B
izdan: 31.07.2007

Švajger Anton s.p., Kovaška cesta 55, 2344 Lovrenc na Pohorju
proizvodni obrat: Selnica ob Dravi, 2352 Selnica ob Dravi
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
12.06.2009

REG2-0008-01-CPD-64-B
izdan: 18.06.2007

Konstruktor Gratrans d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 59a, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
30.12.2011

REG2-0008-01-CPD-66-B
izdan: 12.06.2007

Vidoni & Oberosler d.o.o., Erjavčeva 28, 5000 Nova Gorica
proizvodni obrat: Berge, 5271 Vipava
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
05.12.2008

REG2-0008-01-CPD-69-B
izdan: 10.02.2009

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Betonarna ČHE Avče, Avče, 5213 Kanal
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
16.08.2009

REG2-0008-01-CPD-76-B
izdan: 09.06.2009

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
25.11.2011

REG2-0008-01-ZGPro-78-B
Izdan:26.06.2009

Šuštar Trans d.o.o., Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Papirniška pot, 1000 Ljubljana
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
14.03.2014

REG2-0008-01-ZGPro-89-B
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Betonarna Zelše, 1380 Cerknica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
06.05.2015

REG2-0008-01-CPD-95-B
izdan: 15.07.2011

IBT PIN E.G. d.o.o., Opekarna 28a, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Vodenska cesta, 1420 Trbovlje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
26.02.2013

REG2-0008-01-CPD-98-B
izdan: 30.09.2011

Rokava d.o.o., Dekani 3c, 6271 Dekani
proizvodni obrat: Miklavška cesta 72, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026
Montažni betonski izdelki – Stenski elementi SIST EN 14992

preklican:
26.02.2013

REG2-0008-01-ZGPro-18-B
izdan: 17.01.2005

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška cesta 40 in 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40 in 59, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004;
SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

preklican:
01.12.2016

REG2-0008-01-ZGPro-115-B
izdan: 22.12.2014

Grandio d.o.o.,  Verovškova 64, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
15.12.2016

REG2-0008-01-CPD-22-B
izdan: 01.06.2005

SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija
proizvodni obrat: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
18.12.2016

REG2-0008-01-ZGPro-36-B
izdan: 04.02.2019

Projekt beton d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana - Šentvid
beton: SIST EN 206_2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
26.05.2019

REG2-0008-01-ZGPro-1-14-B
izdan: 22.10.2020

Beton - Betonski izdelki Kuhar Dušan s.p., Brengova 64, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: Puhova ulica b.š., 2250 Ptuj
                        Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
31.05.2020

 

1374-CPR-128-L
Datum prve izdaje: 06.12.2016

Mucić & Co.d.o.o., Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Začasni preklic velja do 31.12.2021