IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije


Dogodek 07.12.2021

28. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH

Prijavo in več informacij najdete TUKAJ !

KREDITNE TOČKE

Pooblaščeni in nadzorni inženirji, člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG), za udeležbo na kolokviju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Udeleženci, ki so člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) IZS morajo obvezno ob prijavi vpisati številko IZS.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) boste prejeli potrdila o udeležbi z udeležbo na kolokviju za pridobitev 3 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležencem na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo za vas oddali mi, kot organizator. Točke bodo pripisane avtomatično.

Z udeležbo boste prejeli potrdilo o udeležbi iz katerega so razvidne kreditne točke zato od IZS ne boste dobili dodatnega obvestila.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 122,00 EUR in zajema zbornik predavanj. Kotizacija je plačljiva najkasneje do 03.12.2021 na TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d., Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.

Skrajni rok za morebitno odpoved je (petek 03.12.2021) . Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije. Obvestilo o odjavi lahko uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov kolokvij@irma.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

REGISTRACIJA

Na Webinar se lahko prijavite s klikom na zgornji gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Navodilo si preberiteTUKAJ.

Kolokvij bo potekal preko virtualno preko Zoom. Dostop do registracije bodo prejeli pravočasno prijavljeni in z plačano kotizacijo nekaj dni pred dogokom.

Udeleženci bodo po pošti prejeli Zbornik predavanj po kolokviju (najkasneje do konca januarja 2022).

 


Dejavnosti

  • raziskave in razvoj na področju betonov
  • preskušanje kakovosti betonov, malt, betonskih in opečnih izdelkov, proizvodov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, kamenega agregata in naravnega kamna
  • ugotavljanje materialno tehničnega stanja gradbenih objektov
  • projektiranje popravil in zaščite gradbenih objektov in posebnih tehničnih rešitev
  • izvajanje nadzora
  • certificiranje skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje na harmoniziranem (agregati, montažni betonski proizvodi, opečni in betonski zidaki) in na neharmoniziranem področju (beton) po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 2+
  • certificiranje nespremenljivosti lastnosti na harmoniziranem področju (betonske varnostne ograje) po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 1 
  • prostovoljno certificiranje gradbenih proizvodov po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 4

Seznam akreditiranih dejavnosti

Preskusni laboratorij in certifikacijski organ IRMA sta akreditirana pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod in certifikacijskih postopkov. ..... več

sa-lp008 sa-cp004

                 

Organizacijska shema

 

Informacije

Ljubljana: telefon (01) 562 10 19, fax (01) 562 10 13
Maribor: telefon (02) 420 37 92, fax (02) 420 37 93

Poštni naslov:
IRMA d.o.o., Špruha 18, 1236 Trzin, Slovenija
IRMA d.o.o., Izpostava Maribor, Sokolska 46, 2000 Maribor , Slovenija

Elektronski naslovi: